Versimpelen administratieve onteigeningsprocedure

Gemeenten zijn er blij mee; Binnenlands Bestuur 20-04/16.

Federatie Particulier Grondbezit: Onteigenen wordt te gemakkelijk. Nieuwe Oogst 20-04/16