Verschuldigde canon, deskundigenbericht

Omdat de grief alleen betrekking heeft op de waarde van de kavels is in hoger beroep alleen die waarde aan de orde, en niet het in de erfpachtakte van 1986 opgenomen percentage van 4% waarmee deze waarde moet worden vermenigvuldigd om de per kavel verschuldigde canon te berekenen. Dat die akte tussen partijen geldt is niet in geschil.

De opmerkingen die de deskundigen maken over het volgens hen (primair) te hanteren percentage van 3,34% kunnen dan ook niet leiden tot aanpassing van het tussen partijen geldende percentage van 4%.

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 26-05/15 inzake gemeente Bernheze (ECLI:NL:GHSHE:2015:1884)