Verlies huurder geen gevolg onteigening (schaduwschade)

Rb. Overijssel inzake Centrumplan Ommen (ECLI:NL:RBOVE:2015:2304).

Het komt de rechtbank voor dat [interveniënt 1] genoegdoening zoekt in het zijns inziens voortijdig – een huurovereenkomst is evenwel niet in het geding gebracht – verlies van [naam] als onderhuurder, dat hij toeschrijft aan onbehoorlijk handelen van de gemeente.

In het midden latend of en in hoeverre wat betreft het vertrek van [naam] mogelijk sprake is geweest van onbehoorlijk handelen (“dreiging”), is de rechtbank van oordeel dat op deze grond in elk geval de met het vertrek van deze huurder gestelde schade niet als direct en rechtstreeks gevolg van de onteigening moet worden aangemerkt.

Noot: René Vehof van Hoogstate was bij deze zaak betrokken als taxateur namens de gemeente Ommen.