Vergoedingsplicht vererfpachter

Rechtbank laat deskundigenadvies uitbrengen over vergoedingsplicht verefpachter aan de afgaande erfpachter.

Rechtbank Rotterdam 17-06/15 inzake gem. Dordrecht (ECLI:NL:RBROT:2015:4287).

Noot: opvallend is de aanduiding vererfpachter. Een verwijzing naar art. 5:99 BW lijkt te ontbreken.