Vergoeding kosten deskundige Wvg

De rechtbank zal de bemiddelaar van de oorspronkelijke grondeigenaar opdragen om te bewijzen dat hij met gedaagde (lees: de oorspronkelijke grondeigenaar) is overeengekomen dat gedaagde, naast de vergoeding die volgt uit de overeenkomst, 2% van het aanvankelijk aangeboden bedrag zou voldoen.

Rechtbank Overijssel 02-12/15 (ECLI:NL:RBOVE:2015:5618).

Noot: duidelijke en ondubbelzinnige afspraken zijn essentieel voor een bemiddelaar die voor de grondeigenaar optreedt. Daar was in casu helaas geen sprake van, hetgeen wederzijdse frustraties oplevert.