Vergoeding in natura; kosten onderhoud schutting

Waardedaling van zijn woning van € 8.000,00. Anderszins is verzekerd, doordat [appellant] van projectontwikkelaar een perceel grond van 34 m² met een waarde van € 1.360,00 voor een bedrag van € 1,00 heeft gekocht en deze projectontwikkelaar voorts op het perceel van [appellant] een als erfafscheiding bedoelde schutting met een lengte van 63 meter heeft laten plaatsen, waarvan de kosten € 9.800,00 bedroegen. Gelet hierop is de conclusie dat de door [appellant] geleden schade in voldoende mate anderszins is verzekerd.

De door [appellant] gestelde afschrijvings- en onderhoudskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking, reeds omdat deze in de toekomst te maken kosten geen verband houden met de op de peildatum vastgestelde waardevermindering.

ABRS 10-07/13 inzake Aa en Hunze (RVS:2013:207).

Noot: een naar het voorkomt niet consistente redenering qua onderhoudskosten. Een schadebeperkende schutting met een stel heel hoge potentiële onderhoudslast vormt een kostenpost die de waarde van de woning van gelaedeerde mede kan beïnvloeden.