Vergoeding deskundigenkosten planschade

Het inroepen van deskundige bijstand in beroep is naar het oordeel van de Afdeling in dit geval redelijk. De Afdeling acht het aantal van tien uren dat, zoals op het proceskostenformulier is vermeld, aan het opstellen van het rapport is besteed niet onredelijk. Voor de vergoeding van de kosten van het opstellen van een deskundigenrapport hanteert de Afdeling een forfaitair bedrag van € 75,00 per uur. Het te vergoeden bedrag voor het opstellen van deze deskundigenrapporten bedraagt derhalve € 750,00.

ABRS 11-02/15 inzake Leidschendam-Voorburg (ECLI:NL:RVS:2015:342).

Voor dit uurtarief (bij nadeelcompensatie) zie mede: Voor de vergoeding van de kosten van Erik Fokke Retail Advies hanteert de Afdeling een forfaitair bedrag van € 75,00 per uur.

ABRS 11-02/15 minister I & M (ECLI:NL:RVS:2015:336).

Noot: en hoe zit het met de BTW over de kosten van de deskundige?