Vergoeding deskundigenkosten art. 50 Ow: een praktijkgeval

De taxateur deskundige bedong vooraf contractueel 2% van de onteigeningsvergoeding, maar accepteerde nadien blijkbaar het door de provincie vergoede bedrag dat lager lag; de taxateur heeft daarom jegens zijn cliënt geen aanspraak op de 2%.

Begeleiden van vervangende aankoop woning valt niet onder vergoeding art. 50 Ow en komt dus separaat voor vergoeding in aanmerking.

Hof: Volgens [appellant] vallen het bezichtigen van een mogelijk vervangend pand, het opvragen van bestemmingsplangegevens en het opvragen van kadastrale gegevens onder de “reconstructieschade”, die onderdeel uitmaakt van “de onteigeningsprocedure” (bedoeld zal zijn: de minnelijke verkoop aan de Provincie) en vallen die werkzaamheden onder de vergoeding als voldaan door de provincie. Naar het oordeel van het hof kan in redelijkheid niet worden gezegd dat die werkzaamheden vallen onder werkzaamheden in het kader van de minnelijke verkoop aan de Provincie en vallen deze werkzaamheden onder de aankoopbegeleiding, waardoor een vergoeding daarvan gerechtvaardigd is.

Gerechtshof Den Bosch 30-12/14 inzake Buitenring Parkstad Limburg (GHSHE:2014:5661).