Sjoerd van Hoogmoed docent Opleiding Planeconomie en Vastgoedrecht

zondag, 24 maart 2019

Sjoerd van Hoogmoed gaf op 7 maart 2019 het cursusonderdeel Onteigening, planschade en nadeelcompensatie aan studenten ‘Planeconomie en Vastgoedrecht’ bij opleidingsinstituut Scobe in Gouda.

Voor meer informatie zie de site van Scobe.