Publicatie over artikel 7.14 Waterwet door Sjoerd van Hoogmoed

Nadeelcompensatie Planschade Waterwet

donderdag, 10 oktober 2013

In het septembernummer van het vakblad Land- en Tuinbouwbulletin publiceerde Sjoerd van Hoogmoed een artikel over de schaderegeling in de Waterwet getiteld: Artikel 7.14 Waterwet – tegemoetkoming in waterschade?

Zie de bijlage voor het gehele artikel.