Verbouwingen aan woning en voorzienbaarheid

SAOZ-advies: Daarin is voorts, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 10 februari 2010 in zaak nr. 200904944/1/H2, vermeld dat verbouwingen en andere investeringen aan de woning die zijn gerealiseerd na de peildatum voor de planvergelijking of na de peildatum voor de beoordeling van de voorzienbaarheid buiten de bepaling van eventuele planschade dienen te worden gehouden.

ABRS: Uit de uitspraak van de Afdeling van 10 februari 2010 in zaak nr. 200904944/1/H2 valt, anders dan in het SAOZ-advies is vermeld, niet af te leiden dat uitgevoerde verbouwingen en andere investeringen aan de woning, die zijn gerealiseerd na een na de koopdatum bepaalde peildatum voor de beoordeling van voorzienbaarheid, buiten de bepaling van eventuele planschade dienen te worden gehouden, reeds omdat in die zaak geen rechtsvraag over voorzienbaarheid voorlag aangezien de verzoeker om planschadevergoeding in die zaak geen voorzienbaarheid was tegengeworpen.

ABRS 22-04/15 inzake Alphen aan de Rijn (ECLI:NL:RVS:2015:1251).

Noot: een parallel met art. 39 Ow zou fraai(er) zijn: normale verbouwingen (desgewenst beoordeeld vanaf de peildatum planologische mutatie) niet wegdenken.