Vennootschapsbelasting en gemeentelijk grondbedrijf

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft veel gestelde vragen over de handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van een antwoord voorzien. De vragen en antwoorden gaan over: de afbakening, de quickscan, de openingsbalans. Nieuwsbrief VNG 14-12/15

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft drie notities over de objectvrijstellingen vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen gepubliceerd. Nieuwsbrief VNG 15-12/15