Uitgifte in erfpacht: Didam-arrest

Uitgifte grond in erfpacht zonder openbare selectieprocedure.

Gerechtshof De Haag (anders dan kortgedingrechter van de rechtbank): alleen huidige erfpachter van naastgelegen/gedeelte van perceel komt in aanmerking (grondpositie), toezegging, vertrouwen.

Gerechtshof 18-07/23 inzake Rotterdam (ECLI:NL:GHDHA:2023:1368)

Noot: Het hof overweegt dat de Gemeente een grote mate van beleidsruimte heeft als het gaat om een gebiedsontwikkeling zoals hier aan de orde. In het kader van de gegeven beleidsruimte en de daarbij te stellen doeleinden kan en mag de Gemeente grondposities inzetten om haar beleidsdoelen te realiseren. De Gemeente heeft besloten om het Marechausseeterrein en het Fortterrein integraal in erfpacht uit te geven. Uit de toelichting op het collegebesluit blijkt dat de Gemeente op die manier de functionele eenheid tussen beide terreinen en de gezamenlijke exploitatie daarvan wil waarborgen.