Tracébesluit en nadeelcompensatie

De vergoeding van eventuele schade als gevolg van de verbreding van de A4 van 2×3 naar 2×4 rijstroken is een aspect dat primair in het kader van een verzoek om schadevergoeding of nadeelcompensatie dient te worden beoordeeld. Artikel 22 van de Tracéwet en de Beleidsregel Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 bevatten hiervoor een regeling met aparte procedures en eigen rechtsbeschermingsmogelijkheden. Ter zitting heeft de minister erop gewezen dat Recreatiecentrum Vlietland van deze regeling gebruik kan maken.

ABRS 19-08/15 inzake minister I&M (ECLI:NL:RVS:2015:2633).