Taxatie verpachte hoeve exclusief pachtersinvesteringen

Taxatie voorkeursrecht van koop pachter ex art. 7:379 BW: de door de pachter gedane investeringen geheel wegdenken (dus niet –gedeeltelijk– meetaxeren, maar uitgaan van de situatie zoals verpachter die ter beschikking gesteld heeft). Dus geen analogie met melioratierecht, waar het genot dat de pachter van zijn investeringen heeft gehad, wordt verrekenend.

Centrale Grondkamer 25-06/15 (nr. GP 11.733).