Taxatie op grond van kennis en ervaring

Uit het advies blijkt dat de waarde van de woning onder het oude planologische regime is vastgesteld door een taxateur. In dit verband is van belang dat, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer bij uitspraak van 2 november 2011 in zaak nr. 201007807/1/H2), inzichten van een taxateur in een geval als dit zijn gebaseerd op diens kennis en ervaring, zodat een nadere toelichting op die inzichten niet in alle gevallen kan worden verlangd.

(…) In dit geval is, gezien het advies en de eerste reactie, voldaan aan de eis dat de gedachtegang duidelijk en voldoende controleerbaar is en het verslag van het onderzoek voldoende basis biedt voor verdere besluitvorming.

ABRS 25-06/14 inzake Duiven (RVS:2014:2319)

Noot: belangrijk is dat de gedachtegang in een advies duidelijk en voldoende controleerbaar is. Het is een illusie te denken dat ieder bedrag tot op de komma nauwkeurig kan worden gemotiveerd.