Taxatie hoogte planschade

Partijen zijn verdeeld over de hoogte van de tegemoetkoming. De SAOZ heeft gesteld dat de waarde van de woning door de planologische maatregel met € 30.000,00 is gedaald, van € 350.000,00 naar € 320.000,00.

Van deze waardevermindering heeft de SAOZ € 12.500,00 aan het bedrijventerrein en € 17.500,00 aan de woonbestemming ten noorden en westen van de woning toegerekend. Omdat [appellante] de komst van een bedrijventerrein kon voorzien ten tijde van de verkrijging van de volle eigendom op 5 december 2003, komt volgens de SAOZ 2/3e deel van de schade die aan het bedrijventerrein kan worden toegerekend, te weten een bedrag van € 8.333,33, niet voor vergoeding in aanmerking; voordien was gelaedeerde al voor 1/3 onverdeeld eigenaar.

De SAOZ heeft het college daarom geadviseerd [appellante] een tegemoetkoming van € 21.666,67 toe te kennen.

ABRS 14-01/15 inzake Oost Gelre (ECLI:NL:RVS:2015:15).

Noot: een oude zaak op grond van artikel 49 WRO (oud), derhalve geen aftrek voor Normaal Maatschappelijk Risico.