Tarief deskundigenkosten planschade

Kosten van taxatie van de waarde van het perceel van [appellant] vóór en na de bouw van de vier nieuwe woongebouwen, alsmede de waardevermindering. Aan deze taxatie ligt geen planvergelijking ten grondslag is gelegd en dus is de taxatie niet is opgesteld in reactie op een in opdracht van het college opgesteld planschadeadvies. Reeds hierom komen de kosten van deze taxatie niet in aanmerking als redelijkerwijs gemaakte kosten van andere deskundige bijstand.

De overige kosten zijn gemaakt voor werkzaamheden van de deskundige in het kader van de voorbereiding van het nieuwe besluit op bezwaar. De Afdeling acht zowel de inschakeling van een deskundige in deze fase als de op de nota vermelde kosten voor het bijwonen van de twee hoorzittingen en de bezichtiging ter plaatse redelijk. Gelet op artikel 6.5, aanhef en onder a, van de Wro diende het college daarom tevens de door [appellant] redelijkerwijs gemaakte kosten van andere deskundige bijstand, bestaande uit de kosten van 5 uren x € 120,00 = € 600,00 en de kosten van 21% BTW over dit bedrag, zijnde € 126,00, in totaal een bedrag van € 726,00, te vergoeden.

ABRS 12-11/14 inzake Rotterdam (RVS:2014:4026).