Stikstof en woningbouw: chaos dreigt

Recente gerechtelijke uitspraken m.b.t. de stikstofproblematiek zorgen ervoor dat de ambitie van 100.000 woningen per jaar nog verder weg zal komen te liggen. De NEPROM roept op tot actie.

Op 5 mei heeft de NEPROM een brief gestuurd aan de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne der Wal en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge om hen op te roepen actie te ondernemen op de huidige stikstofproblematiek.

Neprom nieuws 06-05/12