Sjoerd van Hoogmoed docent Nadeelcompensatie

Op 4 februari 2016 gaf Sjoerd van Hoogmoed, samen met Eelco de Jong, de cursus “Nadeelcompensatie, regels en rekenen” voor advocaten, medewerkers grondzaken en rentmeesters.

Zie Berghauser Pont voor meer informatie en nieuwe data.