Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Op 1 juli 2013 treedt een nieuwe regeling voor schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking. Deze regeling wordt opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aan de ingewikkelde en onduidelijke praktijk om schadevergoeding vanwege onrechtmatig overheidshandelen te verkrijgen komt een einde. VNG nieuws 14-06/13