Schade dijkbreuk Wilnis niet vergoed

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht hoeft de schade die is ontstaan door een dijkverschuiving in het Utrechtse Wilnis niet te betalen. Het schap kon niet weten dat de ringdijk zou verschuiven als gevolg van langdurige droogte in de zomer van 2003.

Binnenlands Bestuur 06-05-2014.