Schade aan opstallen en mestkelder in Groningerveld

Artikel 6:177 lid 1 BW en artikel 6:177a BW. Eiser stelt dat sprake is van aardbevingsschade. Het wettelijk bewijsvermoeden is van toepassing en vooralsnog niet door NAM weerlegd. De rechtbank is voornemens om onafhankelijke deskundigen te benoemen.

Artikel 6:177a lid 1 BW bepaalt dat bij fysieke schade aan gebouwen en werken die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk.

Rechtbank Noord-Nederland 07-02/24 inzake NAM (ECLI:NL:RBNNE:2024:308)