Rol notaris bij speculatieve transacties

Aankoop percelen landbouwgronden. De notaris heeft volgens de rechtbank niet onrechtmatig gehandeld. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat ook als eiseres door de notaris nogmaals was gewezen op de gevolgen die voortvloeien uit de transacties en gewaarschuwd was voor de risico’s, zij niet anders had gehandeld dan zij thans heeft gedaan.

Notaris heeft in dit geval voldoende gewaarschuwd met een “Notariële Belehrung” in de akte waarin, onder meer, is opgenomen: Koper verklaarde zich er mee bekend (hetwelk hem ook door verkoper is meegedeeld) dat er geengaranties zijn of kunnen worden gegeven ten aanzien van het verkochte zodat er ook geen termijn valt vast te stellen waarbinnen een bestemmingswijziging plaats zou kunnen vinden.

Rechtbank Noord-Nederland 25-05/23 (ECLI:NL:RBNNE:2023:4199)