Riskant stilzitten, 28 weken voldoende voor uitbouw woning

Gezien het tijdsverloop tussen de terinzagelegging van het voorontwerp op 30 mei 2012 en de terinzagelegging van het ontwerp op 12 december 2012, heeft gelaedeerde 28 weken de tijd gehad om een bouwplan voor het verbouwen of uitbouwen van de woning en het oprichten van bijgebouwen op de achter de woning gelegen gronden in te dienen. De Afdeling is van oordeel dat met een termijn van 28 weken [appellant] voldoende tijd had om een bouwplan voor te bereiden en in te dienen.

ABRS 2505/16 inzake Almelo (ECLI:NL:RVS:2016:1395).

Noot 1: in casus is een termijn van 28 weken voldoende volgens de Afdeling. Anders: ABRS 05-03/14, inzake Teylingen (ECLI:NL:RVS:2014:737); voorts heeft de rechtbank de StAB ook kunnen volgen in haar conclusie – samengevat – dat gegeven de situatie op het perceel verscheidene ontwerpen zullen moeten worden bezien. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank de StAB kunnen volgen in de conclusie dat in dit specifieke geval een termijn van vijf maanden niet voldoende is om een ontvankelijke aanvraag voor een reëel bouwplan voor het perceel in te dienen.”. Het gaat om de complexiteit van de aanvraag. In de zaak ABRS 02-10/13 inzake Zwolle: ECLI:NL:RVS:2013:1323 was 8,5 maand voldoende om aanvraag in te dienen.

Noot 2: zie ook ABRS 27-01/16 inzake Ede (ECLI:NL:RVS:2016:153): uit het voorbereidingsbesluit blijkt dat de gemeenteraad het beleidsvoornemen had om verdichting van woningbouw in het gebied waarin perceel nr. 11369 is gelegen, tegen te gaan. Op basis hiervan: riskant stilzitten door bouwmogelijkheid woning niet te benutten.