Rentecomponenten onteigening

1. De deskundigen hebben geadviseerd de te vergoeden rente over het verschil tussen het voorschot en de definitief vast te stellen schadeloosstelling te bepalen op 3 % per jaar. De rechtbank zal de deskundigen hierin volgen.

2. De gemeente zal voorts op de voet van artikel 55 lid 3 Ow aan Kwekerij [X] over het verschil tussen het voorschot en de definitief vast te stellen schadeloosstelling vermeerderd met de vergoeding van de renteschade, de wettelijke rente dienen te vergoeden vanaf heden tot de dag der algehele voldoening.

Rechtbank Den Haag  10-07/13 inzake gemeente Westland / Kwekerij (RBDHA:2013:19647).

Noot: voor rente componenten zie Telders, nieuw voor oud, nummers 557, 558.