Rente van peildatum tot datum vonnis 1%

“De rechtbank neemt het advies van deskundigen over en maakt dat tot de hare. Nu na het uitbrengen van dit advies geen nader debat tussen partijen meer heeft plaatsgevonden, volstaat de rechtbank voor de motivering .. met een verwijzing naar het definitieve rapport.”

Rechtbank Limburg 19-07/23 inzake A2; (nog) niet gepubliceerd.

Noot: de onteigende had, zo weet René van Hoogmoed als één van de rechtbankdeskundigen, geen eigen advocaat/taxateur ingeschakeld.