Realisatie Natuurnetwerk – verwerving en inrichting (1990 – 2021)

De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht als nieuwe natuur. Met de ingang van het Natuurpact in 2011 was het doel om tot eind 2027 80.000 nieuwe natuur in te richten. Inmiddels is er tot 2022 bijna 46.000 ha ingericht. Met het tempo van de laatste 4 jaar is het Natuurnetwerk niet in 2027 gereed.

Compendium voor de leefomgeving 22-08/23