Positie gemeenten bij contractenrecht

De VNG krijgt veel vragen van gemeenten over hun bijzondere positie in het contractenrecht. Reden om de publicatie ‘Van Contact naar Contract: de bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht’ te actualiseren.

Gemeenten sluiten contracten op allerlei gebieden. De contractsvrijheid van de gemeente is begrensd, omdat zij als overheidsorganisatie is ingebed in publiekrechtelijke regels en normen. VNG nieuws 26-06/13.