Planschade: risicoaanvaarding en normaal maatschappelijk risico

Eisers claimen planschade vanwege het bestemmingsplan dat de aanleg van het Kempisch Bedrijvenpark heeft mogelijk gemaakt. Verweerder heeft hun verzoek terecht afgewezen.

De uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf van eisers waren reeds beperkt.  Uitbreiding van het bedrijf was reeds onder het oude bestemmingsplan niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van nabijgelegen geurgevoelige objecten, in het bijzonder de woning naast eisers. Anders dan eisers veronderstellen maakt deze woning geen deel uit van hun bedrijf. Bovendien hebben zij, door geen concrete stappen te nemen om het bedrijf uit te breiden in de periode dat het bestemmingsplan werd gemaakt, het risico genomen dat door zij door het bestemmingsplan in hun uitbreidingsmogelijkheden zouden kunnen worden beperkt.

Verweerder heeft de risico’s verbonden aan een van de bedrijven voldoende betrokken in zijn besluit. Dat in de toelichting van een ander bestemmingsplan een advies wordt geciteerd om de mechanische ventilatie in de woning van eisers uit te (kunnen) zetten, leidt niet tot een ander oordeel, onder meer omdat eisers niet hebben onderbouwd dat dit advies tot een schade van meer dan 2 % van de waarde van hun object op de peildatum overstijgt, het percentage dat op basis van de wet zonder meer voor risico van eisers komt.

Rechtbank Oost-Brabant 05-10/15 inzake Bladel (ECLI:NL:RBOBR:2015:5677).