Planschade en (niet-)ontvankelijkheid bij faillissement

Zie ABRS 17-12/14 inzake Amsterdam Planschade Noord-Zuidlijn (RVS:2014:4564).