Planschade en financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan

Voor zover [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] voorts betogen dat Landgoed ’t Wildryck B.V. de kosten van eventuele planschade niet zal kunnen dragen, overweegt de Afdeling dat uit onder meer haar uitspraak van 27 december 2012 in zaak nr. 201207675/1/R3 volgt dat dit alleen aan de financiële uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat als geen van de bij de gesloten anterieure overeenkomst betrokken partijen, waaronder de gemeente, die kosten kunnen dragen. Daarvan is in dit geval niet gebleken.

ABRS 17-06/15 inzake Westerveld (ECLI:NL:RVS:2015:1908).