Planschade door beperking mogelijkheden tot uitbreiding?

ABRS 06-08/14 inzake Son en Breugel (RVS:2014:2935):

Appellant claimt schade vanwege beperking van zijn uitbreidingsmogelijkheden door het bestemmen van een naburige woning tot burgerwoning.

Het college heeft een berekening gemaakt waarbij de investeringskosten en de kosten van uitbreiding worden afgezet tegen het te verwachten rendement van uitbreiding met dit aantal vleesvarkens. Uit deze berekening volgt dat een uitbreiding van deze omvang geen extra rendement oplevert.

De Afdeling overweegt dat het college terecht de aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft afgewezen.

Noot: geleden schade moet door een aanvrager om planschade worden gemotiveerd. De enkele stelling dat beperking van de uitbreidingsmogelijkheden schade met zich mee brengt is hiertoe niet voldoende.