Planschade: beroep op gelijkheidsbeginsel nu eens gehonoreerd

Gelet op het beroep van [appellanten] op het gelijkheidsbeginsel had het in het licht van het voorgaande in de rede gelegen aan Oranjewoud de vraag voor te leggen gemotiveerd aan te geven of de hiervoor weergegeven omstandigheden ook geen aanleiding dienden te vormen de eerder geadviseerde bedragen ter vergoeding van planschade bij te stellen. Nu het college dit heeft nagelaten zijn de besluiten van 6 december 2011 niet toereikend gemotiveerd. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

ABRS 05-06/13 inzake Zundert (LJN: CA2026).

Noot: het hangt wel nadrukkelijk af van de bijzonderheden van dit geval. Zie voor situatie waarop beroep op gelijkheidsbeginsel niet gehonoreerd werd:  ABRS 10-11/10 inzake Son en Breugel (LJN: BO3472).