Passieve risicoaanvaarding: neen. Normaal maatschappelijk risco: ja.

Primair: SAOZ: Met betrekking tot de bestemmingswijziging van burgerwoning in bedrijfswoning, is geen sprake van risicoaanvaarding. [appellant sub 1] had in dat kader geen andere actie kunnen ondernemen dan het gebruik maken van rechtsmiddelen, maar dat is volgens vaste jurisprudentie nu juist geen verplichting om planschade te kunnen claimen.

Subsidiair: de schade behoort tot het normale maatschappelijke risico. 2,8% van de waarde van de woning voor de planologische wijziging. Verhagen heeft in dat kader toegelicht dat de waardevermindering wegens de feitelijke situatie aanzienlijk lager is dan de SAOZ heeft begroot, omdat de verhandelbaarheid als burgerwoning aanzienlijk is beperkt door de verwevenheid van de woning met het bedrijf. Daarbij spelen de ligging direct grenzend aan het bedrijfspand, de inrichting en indeling van de woning en het feit dat deze onlosmakelijk is verbonden met het bedrijf een rol. De woning heeft daardoor de uitstraling van bedrijfswoning en dat is bepalend voor de waarde van de woning en de gronden.

De enkele stelling dat de bedrijfswoning niet onlosmakelijk verbonden is met de bedrijfsruimte en apart kan worden gebruikt, is daarvoor onvoldoende. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat het college in redelijkheid de gehele waardevermindering van 2,8% voor rekening van [appellant sub 1] heeft kunnen laten.

ABRS 01-04/15 inzake Hardinxveld-Giesendam (ECLI:NL:RVS:2015:1005).

Noot: planologisch een burgerwoning, maar feitelijk zo verweven met bedrijfspand dat die feitelijk een soort bedrijfswoning is; die feitelijke situatie is de grondslag voor de taxatie en aldus valt de taxatie waardevermindering zodanig laag uit, dat die binnen NMR behoort.