Opzeggen erfpacht wegens strafbare gedragingen

Het verrichten van strafbare gedragingen (bezit vuurwapens, hennep etc.) op een in erfpacht gehouden perceel levert in casu schending op van die verplichtingen zoals bedoeld in art. 5:87 lid 2 BW, zodat opzegging van de erfpacht door de eigenaar terecht is gedaan.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 05-02/24 inzake Bergen op Zoom (ECLI:NL:GHSHE:2024:718)

Noot: art 5:87 lid 2 BW: Een erfpacht kan door de eigenaar worden opgezegd, indien de erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen of in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen.