Onteigeing: tegen gedaagde is verstek verleend

Uit dit vonnis blijkt dat als er geen tegenspraak is van gedaagde, de rechtbank geneigd is het advies van deskundigen, waar eiser zich niet tegenverzet, over te nemen.

De deskundigen waarderen het onteigende op een bedrag van € 1.645,00. Zij zijn hierbij uitgegaan van een grondwaarde van het onteigende van € 35,00 per m². Het hoogheemraadschap is het hiermee eens. Nu [B] Holding niet is verschenen wordt zij geacht zich aan te sluiten bij het advies van de deskundigen.

De deskundigen verwachten dat er geen belastingschade zal ontstaan als gevolg van de onteigening. Het hoogheemraadschap biedt aan om eventuele ten gevolge van de onteigening optredende belastingschade bindend te laten vaststellen door de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken. De rechtbank zal, nu hiertegen geen verweer is gevoerd, het hoogheemraadschap hiertoe veroordelen.

Rechtbank Den Haag 22-04/15 inzake het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (ECLI:NL:RBDHA:2015:6932).