Ontbreken separaat taxatierapport, planschadeadvies toch niet onzorgvuldig

Gezien deze motivering – taxatieverslag ontbreekt, maar heeft geen enkele meerwaarde – kan niet staande worden gehouden dat in het advies niet inzichtelijk is gemaakt hoe de waarde van de woning op de peildatum in de oude situatie is vastgesteld.

ABRS 22-01/14 inzake Ede (RVS:2014:122).

Noot: zie ook ABRS 08-01/14 inzake Berkelland (RVS:2014:4): een taxatie hoeft pas verricht te worden als sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende schade .