Onrechtmatige hinder uitbouw, ondanks vergunning

Ondanks vergunning, kan er sprake zijn van onrechtmatige hinder: kokereffect, verminderde zon- en daglichttoetreding buren, tussenvonnis, schadevergoeding, deskundige benoemen om waarde van de woning van buren vóór en na realisatie uitbouw te taxeren.

Rechtbank Amsterdam 25-06/14 (RBAMS:2014:5331).

Noot: De rechtbank overweegt dat de verlening van een vergunning niet uitsluit dat een volgens die vergunning gebouwd bouwwerk onrechtmatige hinder voor omwonenden kan veroorzaken en dat het verleend zijn van een vergunning de vergunninghouder niet vrijwaart voor zijn aansprakelijkheid uit zodanige onrechtmatige daad.