Normaal ondernemersrisico van 25% wel voldoende gemotiveerd

[appellante] betoogt voorts dat de minister bij de vaststelling van de korting van 25% ten onrechte niet heeft gedifferentieerd naar de branche waarin zij als transportondernemer opereert. Daartoe heeft zij gewezen op de uitspraak van de Afdeling van 5 december 2012 in zaak nr. 201112232/1/T1/A2.

ABRS:  Uit de uitspraak van 5 december 2012 volgt niet dat de minister bij toepassing van een korting van 25% op het schadebedrag gehouden is te differentiëren naar branche. Daarbij komt dat de minister in het besluit van 23 oktober 2013 ter uitvoering van de tussenuitspraak de hoogte van de korting heeft gemotiveerd door aan te tonen dat de hoogte in verhouding staat tot een periode van afsluiting wegens regulier onderhoud aan de brug waarmee [appellante] als transportondernemer van tijd tot tijd rekening moet houden.

ABRS 11-12/13 inzake minister M&I/Hollandse brug (RVS:2013:2317).

Noot: het komt aan op de motivering