Normaal maatschappelijk risico. Ruimte voor ruimte woning.

De komst van de woning omvat een toepassing van de provinciale ruimte-voor ruimte-regeling. Daarnaast is in de provinciale Verordening de locatie van de woning aangeduid als “Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling”. Voorts is in de gemeentelijke beleidsnota de onderhavige locatie aangewezen als “zoekgebied voor nieuwe ontwikkeling naar woningen” en geduid als bebouwingsconcentratie type “kernrandzone”. Daarmee past de ontwikkeling binnen het gevoerde ruimtelijke beleid. Reeds daarmee kan de realisatie van de woning als een normale maatschappelijke ontwikkeling worden beschouwd.

Verder heeft verweerder in aanmerking kunnen nemen dat de afstand tussen de locatie van de woning en de woning van eisers 35 meter bedraagt en dat het nadeel dat eisers door de woning lijden (3,3% van de waarde van de onroerende zaak) betrekkelijk gering is.

Rechtbank Oost-Brabant 05-10/15 inzake Uden (ECLI:NL:RBOBR:2015:5680).