Normaal maatschappelijk risico hier 3%

Motivering planschadecommissie: de ontwikkeling ligt daarom slechts voor zover dat betrekking heeft op het woongebruik en de aard van de woningbouw, maar niet voor zover dat betrekking heeft op de maximale bouwmogelijkheden, in de lijn der verwachting, zodat een normaal maatschappelijk risico van drie procent van de waarde van de onroerende zaak in dit geval gerechtvaardigd is.

ABRS: Gelet hierop heeft het college voldoende heeft onderbouwd dat in dit geval niet de gehele schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Dat [appellant sub 1] een andere mening is toegedaan, doet hier niet aan af.

ABRS 26-11/14 inzake Gemert-Bakel (RVS:2014:4256).