NMR: geen ambtshalve gerechterlijke toetsing

Gemeente baseerde zich op voorzienbaarheid van de planschade. Niet in het gemeentelijke besluit is begrepen het oordeel dat de planschade, voor zover niet voorzienbaar, binnen het normaal maatschappelijk risico van art. 6.2 Wro valt. Dit argument is wel (later) ingebracht bij de Afdeling.

ABRS 27-05/15 inzake Raalte (ECLI:NL:RVS:2015:1689):

artikel 6.2 lid 1 Wro is geen voorschrift van openbare orde en het behoort aldus niet tot de door de rechtbank te verrichten ambtshalve toetsing. Gemeente dient, met bestuurlijke lus, nieuw besluit te nemen.

Noot: ABRS verwijst naar uitspraak 01-08/12 inzake Wierden (ECLI:NL:RVS:2012:BX3259).