Niet binnen NMR, want geen lijn der verwachtingen

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank het college ten onrechte gevolgd in de conclusie dat de gestelde schade, voor zover deze niet voorzienbaar was, binnen het normale maatschappelijke risico valt. Het college heeft niet aannemelijk gemaakt dat het in de lijn der verwachtingen lag dat de bebouwingsmogelijkheden van de percelen aan de zijde van het Nieuwegrachtje bij de eerstvolgende bestemmingsplanwijziging zouden worden beperkt, zoals bij de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan daadwerkelijk is gebeurd.

ABRS 2505/16 inzake Amsterdam (ECLI:NL:RVS:2016:1396).