Kortere processen en procedures nieuwbouw

Nederland heeft bijna een miljoen woningen nodig tussen 2022 en 2031. Dit gaat niet vanzelf. Daarom versterkt de overheid de regie op de volkshuisvesting. Ook is gestart met het versnellen van processen en procedures in de woningbouw. Vooral in de planfase is tijdwinst te behalen om sneller woningen te kunnen bouwen. Om te zorgen dat sneller wordt vergund wat gebouwd kan worden en sneller wordt gebouwd wat vergund is. Met het plan ‘Versnellen processen en procedures woningbouw’ zijn vijf actielijnen opgestart. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een update over de voortgang.

Nieuwsbericht  Rijksoverheid 20-03/24