Kort geding Didam-arrest

Het voornemen van de Gemeente tot grondruil is in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals ingevuld in het Didam-arrest. Niet aannemelijk is geworden dat het College de enige serieuze gegadigde is. De Gemeente heeft geen inzicht gegeven in de door haar gehanteerde selectiecriteria. Zij mag daarom vooralsnog geen uitvoering geven aan haar voornemen.

Rechtbank Midden-Nederland 17-11/23 inzake Amersfoort (ECLI:NL:RBMNE:2023:6121)