Koop woning ouders versus verkrijging onder algemene titel

Eiser betoogt dat de toets van de voorzienbaarheid in zijn geval achterwege dient te blijven. Daartoe is redengevend dat de aanleiding van de aankoop van de ouderlijke woning met bijbehorende paardenstallen op het perceel een direct gevolg was van het overlijden van zijn vader. Eiser heeft de woning onderhands gekocht van zijn moeder. Omdat de verkrijging van de woning niet los kan worden gezien van de context waarin hij de aankoop deed, moet de verkrijging worden gekwalificeerd als een verkrijging onder algemene titel. Eiser wijst in dit verband op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 10 oktober 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX9702).

ABRS: Eiser heeft de woning van zijn moeder gekocht zodat sprake is van een verkrijging onder bijzondere titel. Dat de aanleiding voor zijn aankoop is gelegen in het overlijden van zijn vader maakt niet dat sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met een rechtsopvolging onder algemene titel.

Rechtbank Noord-Holland 13-10/15 inzake Wormerland (ECLI:NL:RBNHO:2015:8672).

Noot: min of meer vergelijkbaar met ABRS 24-09/14 inzake Sint Oedenrode (ECLI:NL:RVS:2014:3513).