Invloed aardbevingen en windturbines op huizenprijzen

“Per aardbeving daalt huizenprijs 3.000 euro”: een schijnbaar mathematische relatie.

VU nieuwsbrief 20-03/15.

Bij 80.000 woningen is in die periode binnen een straal van 2 kilometer een windmolen geplaatst. Geconcludeerd wordt dat de woningprijs is gedaald met gemiddeld 1,4% tot 2,3%, ten opzichte van vergelijkbare woningen zonder windmolen in de buurt. Er is geen verschil geconstateerd tussen het plaatsen van 1 of meerdere windmolens. Brief minister 20-03/15 naar aanleiding van onderzoek Tinbergeninstituut.

Noot: individuele gelaedeerden zullen andere ervaringen hebben en wat te denken van de wijze van handelen van de “maatman”: een redelijk handelend koper?