Inpassingsplan omvat geen verplichting afschermende beplanting

In het advies van de SAOZ is met juistheid vermeld dat aan de vrijstelling geen voorwaarde tot beplanting is opgelegd. Het inpassingsplan is weliswaar bij het verzoek om vrijstelling overgelegd, maar omvat niet de verplichting om groenblijvende beplanting aan te brengen.

ABRS 16-04/14 inzake Westvoorne (RVS:2014:1294).