Inleiding DOBS

Op 22 november 2023 gaf Sjoerd van Hoogmoed een inleiding op de kennismiddag van  Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoedingen). Het onderwerp was taxatie van nadeelcompensatie onder de Omgevingswet.